Tydliggör er position för bättre affärer

Vad särskiljer er mot era konkurrenter på marknaden? Är ni den mest prisvärda, den som ger köparen status eller kanske den säkraste produkten eller tjänsten i er kategori? Med rätt strategisk position kan ni minska konkurrensen, få större utväxling på marknadsinvesteringarna och ta mer betalt för era produkter/tjänster.

Varför investera i strategisk positionering

Skapar en särställning på marknaden
En tydlig position särskiljer er från konkurrenter, låter er ta en tydlig plats i kundernas medvetande och säkerställer att ni finns på kartan av valbara varumärken. 


Höjer betalningsviljan

En tydlig position är grunden för att kunder både ska välja er, vilja köpa fler tjänster/produkter från er, och ger er dessutom möjlighet att ta mer betalt för era varor och tjänster.

Sänker säljkostnader
En tydlig position bidrar till lägre säljkostnader, då chansen att man redan är ”top of mind” hos köpare ökar.

Bidrar till engagemang och lojalitet
En väldefinierad position ger tydliga interna riktlinjer för kundcentrerad affärs- och erbjudandeutveckling, och en tydlig grund för att skapa engagerande kommunikation.

Hur kan Mustasch hjälpa er att tydliggöra er position?

Marknads- och konkurrentanalys – Tillsammans med er definierar vi marknaden, analyserar köpkraften och tittar på hur den framtida potentialen ser ut. Vi kartlägger era och konkurrenters styrkor, svagheter och positioneringsstrategier för att ha grunden till att mejsla ut er unika position.

Målgruppsdefinition och personas – Att definiera och förstå sin målgrupp är avgörandeför ett kvalitativt positioneringsarbete. Vilka är de och hur ser deras behov, attityder och förväntningar ut? Utifrån kvantitativ och kvalitativ kunddata skapar vi tydliga kundsegment som blir viktiga verktyg i både kommunikation och produktutveckling.

Positioneringsstrategi – Baserat på era styrkor, kundernas preferenser och konkurrensen på marknaden hjälper vi er att definiera en position som stärker er affär. Vi arbetar fram tydliga värdeerbjudanden – på varumärkes- eller produktnivå, vilka vägleder er i allt från affärs- och erbjudandeutveckling till hur ni ska kommunikation med kunderna, och formar ett ”positioning statement” som blir er interna vägvisare för hur ni vill att ert varumärke ska uppfattas.

Mustasch_ikon_svart_rgb