Hållbarhetskommunikation

Skapa affärsvärde med rätt kommunikation

Fler och fler gör aktivt ”gröna val”. EU-direktiv kräver transparens, samtidigt har juridiken blivit strängare vid övertramp. Oro för att kommunicera felaktigt gör att många tystnar helt. Hur ska man prata om sitt arbete för att skapa värde och utan att riskera greenwashing?

Varför investera i hållbarhetskommunikation?

Bygger varumärke

Ett tydligt kommunicerat hållbarhetsarbete stärker er position på marknaden, differentierar er mot era konkurrenter och gör er till en mer attraktiv arbetsgivare. Dessutom blir det allt viktigare för att vinna investerarnas förtroende.

Långsiktigt hållbara affärer

Genom att kommunicera ert hållbarhetsarbete kan ni stärka relationen med både leverantörer och kunder, minimera regulatoriska risker och öppna för nya partnerskap. Dessutom driva på er egen innovation och interna effektivitet.

Internt engagemang

Få saker bidrar så starkt till intern stolthet som ärliga och långsiktiga hållbarhetsinitiativ. Genom att förankra era initiativ internt skapar ni engagemang i organisationen och lägger grunden för att era medarbetare blir era viktigaste ambassadörer.

Inspirerar andra

Att öppet och transparent berätta om er resa mot målet inspirerar andra som kanske inte kommit lika långt. På så vis är ni med och driver den hållbara omställningen även utanför er egen verksamhet.

Hur kan Mustasch hjälpa er att skapa värde via hållbarhetskommunikation?

För att vara fortsatt konkurrenskraftig om fem till tio år är innovation och hållbar omställning en avgörande faktor enligt de flesta rapporter. Men hur gör man, och vad ska man satsa på att kommunicera? Följande är exempel där vi kan hjälpa till:

 

Hitta och förankra rätt saker att kommunicera

Hållbarhetskommunikation måste alltid bottna i er hållbarhetsstrategi. Så att vad ni säger och gör är detsamma. Vi gör en analys för att hitta de delar som ni på ett trovärdigt och juridiskt säkert sätt kan kommunicera.

 

Ta fram ett kommunikationskoncept

Kommunikationskonceptet blir navet i er hållbarhetskommunikation, den röda tråden som håller ihop både intern och extern aktivering. Så att era kunder, medarbetare och andra intressenter känner igen sig och blir intresserade av att följa ert arbete.

 

Identifiera målgrupper

När det kommer till hållbarhetskommunikation är målgrupperna ofta fler och mer diversifierade än vid annan kommunikation. Vi identifierar alla typer av intressenter för att kunna skräddarsy kommunikation som driver värde för verksamheten.

Vill du prata hållbarhetskommunikation?

Hör av dig till vår strategiska projektledare Jannike Forslund på +46 703-49 48 26 eller jannike@mustasch.se

Attrahera och behåll rätt kompetens
Särskiljning på marknaden för stärkt konkurrenskraft
Strategi- och idéutveckling för effekt och resultat
Mustasch_ikon_svart_rgb