Kommunikationskoncept

Strategi- och idéutveckling för effekt och resultat

Sitter ni med ett erbjudande som checkar alla boxar för vad kunderna vill ha, men det tar ändå inte fart? Eller vill ni förändra ett beteende hos er målgrupp utan att komma med pekpinnar? Då är det kanske ett kreativt kommunikationskoncept ni behöver, som får era budskap att komma till liv och på riktigt göra avtryck hos målgruppen.

Varför investera i kommunikationskoncept?

Bygger varumärke

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer kopplade till er verksamhet, tjänst eller produkt. Ett kreativt kommunikationskoncept kan pricksäkert levandegöra just de värden ni vill att kunder ska förknippa er med, så att ert varumärke blir tydligare på marknaden – och stannar kvar i människors medvetande. Länge.

Förändrar attityder och beteenden

Att förändra människors beteenden är svårt. Det kräver inte bara att grundläggande förutsättningar för att göra beteendeförändringen möjlig är på plats, utan också att ändra attityder i grunden. Där är kommunikation ett överlägset verktyg som både kan inspirera och motivera – och få människor att faktiskt vilja fatta nya beslut.

Driver försäljning

Människor fattar oftast beslut på känsla och rationaliserar med logiska argument först i efterhand. Ett kreativt kommunikationskoncept som väcker något hos er målgrupp är därför ett effektivt sätt att driva försäljning.

Skapar engagemang och lojalitet

Ett framgångsrikt kommunikationskoncept bottnar i ett genuint intresse för kunden. Genom att visa förståelse för kundens utmaningar, förhoppningar och drömmar kan ett genomarbetat kommunikationskoncept bygga både engagemang och lojalitet över tid.

Hur kan Mustasch hjälpa er skapa ett effektivt kommunikationskoncept?

Kreativitet

För oss är det viktigt att den kommunikation vi skapar bidrar till den affärseffekt ni vill uppnå. Därför arbetar vi efter modellen ”Effektkedjan” i alla våra projekt. Det säkerställer att vi löser rätt problem med kommunikationen och att vi har samsyn kring vad vi vill uppnå.

 

Effekt

Kreativ kommunikation som väcker känslor driver både affärseffekt, digital respons och stärker varumärket. För att alltid säkerställa kreativ höjd i de projekt vi tar oss an har vi utvecklat en egen metod som belyser en kreativ idé från flera vinklar och ser till att den håller över både tid och olika kanaler.

 

Insiktsarbete

Efter brief och dialog med er sätter vi igång med gedigen research och idéarbete för att definiera och bottna i relevanta kundinsikter. Det lägger en stabil grund för att därefter arbeta fram den kreativa insikten – den som ska få målgruppen att välja er. Om och om igen.

Vill du prata kommunikationskoncept?

Hör av dig till vår creative director Anna Stenström på +46 733-17 39 06 eller anna@mustasch.se

Attrahera och behåll rätt kompetens
Särskiljning på marknaden för stärkt konkurrenskraft
Skapa affärsvärde med rätt kommunikation
Mustasch_ikon_svart_rgb