Positionering av varumärke

Särskiljning på marknaden för stärkt konkurrenskraft

Vad gör er annorlunda jämfört med era konkurrenter? Är ni den mest prisvärda, den säkraste eller kanske den som ger mest status? Med rätt strategisk position kan ni stärka er konkurrenskraft och öka er efterfrågan.

Varför investera i strategisk positionering?

Skapar en särställning på marknaden

En tydlig position särskiljer er från konkurrenter, låter er ta en självklar plats i kundernas medvetande och säkerställer att ni finns med tydligt på kartan av valbara varumärken.

Höjer betalningsviljan

Positioneringen för fram era mervärden och riktar dem mot rätt marknader. Det är grunden för att fler ska vilja köpa från er och ger er dessutom möjlighet att ta mer betalt för era produkter / tjänster.

Sänker säljkostnader

En tydlig position bidrar till lägre säljkostnader, då chansen ökar att ni redan är positivt associerade och top-of-mind hos rätt målgrupper.

Bidrar till engagemang och lojalitet

Människor väljer att köpa av – och jobba för – varumärken som de känner samhörighet med. En tydlig position synliggör både ert erbjudande och era värderingar, så att ni blir valda på hållbara grunder.

Hur kan Mustasch hjälpa er att tydliggöra er position?

Att definiera önskvärd strategisk position kan omfatta många olika delar. Nedan är exempel på några som vi ofta hjälper våra kunder med:

 

Marknads- och konkurrensanalys

Tillsammans med er definierar vi marknaden, analyserar köpkraften och tittar på hur den framtida potentialen ser ut. Vi kartlägger även era och era konkurrenters styrkor, svagheter och positioneringsstrategier. Med målet att lägga grunden till er unika position.

 

Varumärkesplattform

Vi fastställer er position i en varumärkesplattform innehållandes formuleringar kring varumärkeslöfte, positionering, målgrupper, vision, vägledande principer och budskap. En plattform som sedan vägleder er i ert operativa arbete.

 

Målgruppsanalys

Vi definierar och skapar förståelse för era målgrupper. Vilka riktar ni er till och hur ser deras behov, attityder och köpbeteenden ut? Tillsammans definierar vi tydliga kundsegment som blir vägledande verktyg för träffsäker kommunikation och erbjudandeutveckling.

Vill du prata positionering av ditt varumärke?

Hör av dig till vår marknadsstrateg Sofia Persson på +46 708-85 85 01 eller sofia@mustasch.se

Attrahera och behåll rätt kompetens
Skapa affärsvärde med rätt kommunikation
Strategi- och idéutveckling för effekt och resultat
Mustasch_ikon_svart_rgb