Arbetsgivarvarumärke

Attrahera och behåll rätt kompetens

Ny ledning, omorganisation, en kraftig tillväxtresa eller förändrad världsbild? Arbetsgivarvarumärket är en viktig strategisk tillgång som möjliggör att ni lätt kan få tillgång till – och behålla – rätt kompetens.

Varför investera i ert arbetsgivarvarumärke?

Attraherar rätt kompetens

Idag har kvalificerade kandidater hela världen som arbetsmarknad och söker sig till verksamheter de verkligen känner något för. Här blir företagets värderingar och kultur många gånger helt avgörande.

Behåller rätt kompetens

Ett tydligt arbetsgivarvarumärke gör att de kollegor som delar bolagets värderingar väljer att stanna länge. Ett viktigt värde då dessa erfarna medarbetare både har djup kunskap om bolagets arbetssätt och själva är förstärkare av kulturen.

Utvecklar kundrelationer

Medarbetare som förstår och står bakom företagets värderingar känner sig trygga att ta beslut och initiativ. Ofta leder det till engagemang bortom egna arbetsuppgifter för att stärka såväl arbetsprocesser som kundrelationer.

Stärker innovationskraft

Väl kommunicerade, förankrade värderingar och en inkluderande företagskultur är en bra grogrund för samarbete, innovation och självständiga initiativ. Kort och gott basen för en stark innovationskraft.

Hur kan Mustasch hjälpa er att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke?

Att lyckas attrahera och behålla talangfulla medarbetare är en nyckelfaktor för att bygga en framgångsrik verksamhet. Så här kan vi på Mustasch hjälpa er att stärka ert arbetsgivarvarumärke:

 

Definiera arbetsgivarvarumärket

Tillsammans med ledningsgrupp och med input från hela verksamheten definierar vi ett tydligt arbetsgivarvarumärke som visar vad som gör ert företag unikt som arbetsgivare.

 

Digital kulturhandbok

Att manifestera arbetsgivarvarumärket via en digital kulturhandbok ger tillgänglighet för alla – både nuvarande medarbetare och potentiella framtida medarbetare. Vi hjälper även till att förlänga arbetsgivarvarumärket visuellt i det fysiska rummet.

 

Håll kulturen levande

Med interna kampanjer kan ni tydliggöra och skapa stolthet över era värderingar hos alla medarbetare i organisationen. Vi hjälper er att stärka medarbetarupplevelsen genom att exempelvis lyfta initiativ, prestationer och personporträtt.

Vill du prata arbetsgivarvarumärke?

Hör av dig till vår operativa chef Emelie Skagerman på +46 734-40 66 606 eller emelie@mustasch.se

Särskiljning på marknaden för stärkt konkurrenskraft
Skapa affärsvärde med rätt kommunikation
Strategi- och idéutveckling för effekt och resultat
Mustasch_ikon_svart_rgb