Nio rekommendationer för offentlig upphandling enligt LOU

Vår egen Sofia gör oss så stolta! Och under hösten 2020 och våren 2021 såg vi ovanligt lite av henne, för hon investerade sin tid åt något som kommer att hjälpa hela vår bransch.

Så fredagen den 28 maj 2021 lanserades de äntligen: ”Rekommendationer för offentlig upphandling av konsulterande kommunikationstjänster enligt LOU”.

Så här skrev Sofia själv om resan och varför arbetet har varit och fortsatt är så viktigt:

Ett år och en dag. Mycket kan hända på den tiden. Den 28 maj, ett år och en dag efter jag blev invald i KOMMs styrelse, lanseras något som jag är mycket stolt över att ha medverkat till. Något som både byråer och beställare har haft högt upp på sin önskelista det senaste decenniet: ”Rekommendationer för offentlig upphandling av konsulterande kommunikationstjänster enligt LOU”. Upphandlingar av kommunikation är en komplex och omfattande fråga. Vi tog därför in synpunkter och råd från Upphandlingsmyndigheten, jurister, offentliga verksamheter, stora och små byråer. Vi fick ta del av många synpunkter och ibland även rena missförstånd om vad man får eller inte får göra. Vilket i sig gör det ännu tydligare hur svår frågan som sagt är. Men nu är rekommendationerna klara. Totalt nio stycken, förpackade i en handbok samt en kort film för varje rekommendation. Hela tre branschorganisationer står bakom dem – KOMM (Sveriges Kommunikationsbyråer), PRECIS (PR-byråernas organisation) och Swedish Content Agencies. Den 28 maj 2021 lanserades handboken och filmerna via ett webinar för Komms byråer.  Och den 23 juni hölls det första webinariet riktat till upphandlare ”Så upphandlar du som offentlig aktör effektskapande kommunikation”. Jag hoppas att handboken hjälper till att göra offentliga upphandlingar av kommunikation klokare, effektivare och framförallt mer effektskapande. Må den stödja många verksamheter och byråer att hitta sina perfekta matchningar!

Mustasch_ikon_svart_rgb