CommToAct – vägen framåt för Mustasch

Branschinitiativet CommToAct Planet som nyligen lanserats är skapat utav fyra av kommunikationsbranschens största medlemsorganisationer: Komm, Sveriges Annonsörer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Syftet är att samla branschen bakom en gemensam ambition att bidra till den gröna omställningen. För Mustaschs del var ett anslutande till initiativet en självklar fortsättning på byråns redan inslagna väg.

Kommunikation och marknadsföring är kraftfulla verktyg för att påverka attityder och beteenden, som i sin tur leder till förändring. Med makt att påverka följer även ett stort ansvar – inte minst i viktiga samhälls- och hållbarhetsfrågor. Under rådande klimatkris har Mustasch tidigt tagit ställning till att man vill föregå med gott exempel, både genom att driva bolaget på ett långsiktigt hållbart sätt och genom att ta ett stort ansvar för den kommunikation man levererar till sina kunder. Delägare och marknadsstrateg Sofia Persson förklarar vidare:

Som en del i att vara en strategisk partner till våra kunder är det en självklarhet att vi även kan vara en tillförlitlig rådgivare kring hållbarhetskommunikation och miljöpåståenden. Vi vill bidra till att skapa framgångsrika och långsiktiga varumärken – och då måste miljö- och hållbarhetsperspektivet finnas med.

Mustasch har satsat på att utbilda en stor del av personalen kring ämnet. Som exempel har drygt hälften av byråns medarbetare hittills gått utbildningen i ICC:s riktlinjer ”Ansvarsfull kommunikation om miljö och klimat” – för att såväl copywriters, strateger och kvalitetssäkrande roller ska ha stenkoll rörande både etik och juridik i miljömässig hållbarhetskommunikation.

När nu branschinitiativet CommToAct Planet lanserades välkomnade Mustasch ambitionen om att samla hela branschen kring dessa frågor. Mer konkret handlar initiativet om att de aktörer som ansluter sig skriver under på att motverka greenwashing (vilseledande miljökommunikation) och greenhushing (att undvika miljökommunikation) för såväl egen del som för de kunder man skapar kommunikation för. Det innefattar också att man som aktör i reklam- och kommunikationsbranschen åtar sig att minska och redovisa sina egna klimatutsläpp i linje med Parisavtalet.

Att vår bransch blir mer påläst kring miljö, hållbarhet och hur man ärligt och tydligt kommunicerar kring detta kommer att stärka både värdet vi tillför men också ge ett försprång för de varumärken som förstår vikten av en tillförlitlig partner inom kommunikation. I slutändan är det ett led i att få dig och mig som konsument att göra kloka val – där sker förändringen på riktigt, avslutar Sofia.

Mustasch_ikon_svart_rgb