fbpx

AMPLIUS

Mesta möjliga omtanke

Amplius betyder utvidga. Förstärka. Och det är just det de gör – tar steget längre för att skapa förutsättningar för trygga, fungerande liv genom sina verksamheter inom vård och omsorg.

Mustasch fick vara med i uppstartsfasen av Amplius familjehem, skyddade boenden och utrednings- och behandlingshem för familjer. För att hjälpa dem att ta positionen som en seriös aktör med kunskap och erfarenhet i stommen – och engagemang och hjärta i motorn. Just det ville vi ta fasta på – både i visuellt uttryck och tonalitet. Balansen mellan det handfasta och det mjuka. Grundad professionalitet och lyhörda möten. I den kombinationen ligger mesta möjliga omtanke.

Från det helhetsgrepp vi tog om Amplius identitet i form av logotyp, grafisk profil, tonalitet, huvudbudskap och värdegrund – liksom löpande produktion – står idag ett etablerat varumärke. Som fortsätter att växa – och göra skillnad för människor i hela landet.