fbpx

KARLSHAMNSBOSTÄDER

Nu märks skillnaden tydligare

Karlshamnsbostäder är ett kommunalt bostadsbolag och därför per automatik en del av Sveriges Allmännytta. Det betyder att de har andra skyldigheter men också större möjligheter att ge mer till fler och titta på andra vinster än bara de ekonomiska.

 

Vi har hjälpt Karlshamnsbostäder att beskriva skillnaden och matcha det yttre med den fina insidan. I det nya konceptet med logotyp, ikoner, typsnitt, färger, mönster och bildmanér – huvudbudskap och tonalitet – ryms allt det som ska kommuniceras. Eftersom bolaget syns och verkar i hela kommunen gör kommunikationen avtryck överallt och hos alla – hyresgäster, medarbetare och andra – i Karlshamn. Bilar, kläder, hemsida, profilmaterial, hyresgästinformation, byggvepor, skyltar, annonser och såklart allt som går ut i de digitala kanalerna, är några exempel på produktioner som tagits fram i detta intensiva och roliga samarbete.

 

En utmaning längs vägen har varit just att konceptet ska funka och kännas relevant i så många olika kanaler men vi har lyckats – nu märks skillnaden tydligare och ”alla” vet att Karlshamnsbostäder både vill och kan erbjuda fina möjligheter till ett gott, fritt och lite större liv.