fbpx
6 mars, 2020

Trygga Klassen – ett stort litet uppdrag

Då och då får vi uppdrag som känns enormt viktiga fast de är små. Ofta är det ett samhällsproblem som väckt en idé hos en engagerad entreprenör med kunskap och massor med vilja. Logotypen som vi tagit fram för Trygga Klassen är ett exempel på ett sådant uppdrag med en superengagerad initiativtagare – P-O Mårtensson från Lotusmodellen.

Trygga Klassen förebygger psykisk ohälsa hos unga genom systematiskt arbete och delaktighet. Här samverkar elever, föräldrar och skolpersonal utifrån en gemensam plattform via ett webbaserat verktyg. Både vi och kunden känner att logotypen som vi tog fram utstrålar värme, vänskap och dialog – och känns ungdomlig utan att vara barnslig. Precis det som vi strävade efter.

 

Från tabu till prio

På senare tid har psykisk ohälsa lyfts från tabubelagt samtalsämne till något det faktiskt pratas och skrivs om i podcasts, teveprogram och artiklar. Också Regeringen och Skolverket menar att det är av yttersta vikt att jobba med hälsofrämjande, förebyggande insatser. Men de verktyg och den kunskap som behövs för att skolan ska kunna ta sitt ansvar har saknats, fram tills nu. Trygga Klassen gör det enkelt att lyfta det tunga ämnet.

Tack för att ni finns och för att vi får vara med!