fbpx

Richard Ingemann

Digital producent & operativ projektledare

Det är en kreativ förmån att dagligen få använda mitt barnasinne. Att vara nyfiket frågvis, vända, vrida och ifrågasätta vad, hur och varför. Jag tror att en livslång naivitet är av godo för att fortsätta provocera hjärnan att växa så att den inte blir stel. Att våga vara ovetande kräver mod samtidigt som det är yoga för huvudet.

Kanske är det därför jag dras till så olika områden som musik, film, foto, design, matematik, biologi, historia och mycket mer. För att de samlade intrycken – kombinerade – ibland genererar överraskande snilleblixtar eller annars förbisedda perspektiv.

Viljan att lära mig mer och att ställa de där oväntade frågorna är en tillgång för att förstå dig som kund och hitta lösningarna på de problem som du och målgruppen upplever.

+46 795-85 12 79
richard@mustasch.se