fbpx

Emelie Skagerman

Operativ chef & projekt/produktionsledare

Jag har två roller på Mustasch. Som operativ chef har jag det övergripande ansvaret för det dagliga arbetet som löper på byrån. Jag är delaktig i ledningens diskussioner om byråns affärsstrategiska mål och omsätter det i vårt operativa arbete genom att stötta både projektledare och kreatörer kring bland annat struktur, planering och prioriteringar. Min roll innebär även att jag utvecklar och implementerar processer och löpande ser till att de fungerar som vi önskar. Jag trivs som fisken i vattnet när jag får vara med och skapa flow och bidra till effektiva processer som ger utrymme för kreativitet och skapar kvalitet.

I våra kundprojekt har jag rollen produktionsledare och för mig handlar produktionsledning om att strukturera, ha full koll på tid- och resursplanering och om att kvalitetssäkra såväl de olika faserna i ett projekt som själva leveranserna. Det är viktigt för mig att våra kunder inte enbart vet att vi kan leverera kreativ höjd utan även känner att vi underlättar deras vardag.

Båda mina roller kräver en förståelse för alla typer av roller på byrån och i ett projekt och det roligaste med mitt jobb är att jag alltid måste ha ett helikopterperspektiv. Det gör att den ena jobbdagen sällan blir den andra lik.

+46 734-40 66 60
emelie@mustasch.se