Kära demon

Frisk & Fri är riksföreningen mot ätstörningar. De erbjuder stöd för både drabbade och närstående över hela landet. Mustasch fick uppdraget att skapa en kampanj som skulle nå ut specifikt till närstående och berätta om att även de kan få stöd.

Play Video

Antalet samtal till närståendelinjen ökade med 50% i jämförelse med samma period föregående år.

Utmaningen var att nå fram och få innehållet att kännas relevant utan att skuldbelägga dem som lider av ätstörningar. Därför valde vi att adressera sjukdomen i tredje part – som Kära Demon.

Samtliga medverkande i filmen hade alla personlig erfarenhet, antingen som tidigare drabbad eller anhörig.

Mustasch_ikon_svart_rgb