Visste du att 6 av 10 användare på Midjourney är män i åldern 18-34*?

Hur påverkar det dom bilder som genereras, och som blir underlag för nästa bild, och nästa efter det? Vems verklighet är det vi scrollar igenom i inspirationsflödet?

Enligt statistik från hösten 2023* uppger 83 % att de använder Midjourney som en form av ”art therapy”. Som en plattform för att få inspiration, för att testa sina kreativa gränser, se vad som är möjligt. Och det måste få fortsätta vara det. En kanal som är öppen för alla att prova sig fram och inspireras av varandra – det är ju det som på många sätt är så fantastiskt.


Men för oss som använder AI professionellt i vår yrkesroll behöver vi ständigt göra oss påminda om  vilken verklighet är det vi återskapar? Precis som när vi söker i stockbanker eller när vi är ute och fotograferar verkligheten.


Vi måste fortsätta ta ansvar genom att medvetandegöra stereotypiska föreställningar och ansvara för en äkthet som speglar vår omgivning. Vi behöver själva se till att lära oss hur vi promptar, inte bara fotorealistiskt när vi återskapar människor – utan faktiskt realistiskt. Sträva efter att spegla den verkliga verkligheten, som den ser ut.

Tips för att börja prompta verklighetstrogna människor
  • Likea bilder ur Midjourneys bildflöde du tycker fungerar bra som andra har skapat till att bygga upp en egen promptbank under din ”likes”-flik på MJ:s hemsida.
  • Prova att använda uttryck som t ex “suddle imperfections”, “image that conveys (specific emotion)”, “realistic photo”, “flawed skin” eller “realistic skin”.
  • Inspireras vidare av Dove som har tagit fram en ”Real Beauty Prompt Playbook” öppen för alla. Precis sånt vi behöver mer av!
  • Var uppmärksam på detaljer för bättre prompter. Dove säger det bäst: “Start observing people in daily life and considering how you would describe them. What does their hair look like? Their eyes? Their smile? Because unless you mention it, AI currently can’t generate it.”

Signa upp för vårt nyhetsbrev